پرسش‌های متداول

شروع کار

مخزن چیست؟

یک مخزن مکانی است که می‌توانید فایل‌ها و پوشه‌های خود را با استفاده از Ouisync به صورت امن ذخیره و با دیگران به اشتراک بگذارید. می‌توانید به آن به عنوان پوشه‌ی اصلی یا حتی گاوصندوقی فکر کنید که در آن پوشه‌ها و فایل‌های دیگری قرار دارد که می‌خواهید با همکاران‌تان به اشتراک بگذارید.

مخازن خود را کجا می‌توانم ببینم؟

زمانی که اپلیکیشن Ouisync را باز می‌کنید، پس از صفحات مقدماتی، صفحه اصلی را خواهید دید که در آن همه مخازنی که ایجاد کرده‌اید، نمایش داده می‌شود. در ابتدا این صفحه خالی است، اما هنگامی که شروع به ایجاد مخازن می‌کنید، آن‌ها در این‌جا فهرست می‌شوند.

Ouisync home page listing your repositories

Create or Import Repositories

چگونه می‌توانم مخازن جدید ایجاد کنم؟

برای ایجاد یک مخزن جدید، روی دکمه ** ضربه بزنید.

Tap the Plus button

سپس گزینه ایجاد مخزن را انتخاب کنید

Select 'Create repository'

و یک نام به آن اختصاص دهید:

Give your repository a nice name.

شما همچنین در اینجا گزینه‌ای دارید تا مخزن خود را با یک رمز عبور محلی یا بیومتریکی خود (اگر آن‌ها را روی دستگاه خود تنظیم کرده‌اید) محافظت کنید.

چگونه می توانم فایل‌ها و پوشه‌ها را به مخزن خود اضافه کنم؟

این بسیار آسان است. روی نام مخزن ضربه بزنید. این کار شما را به صفحه محتوای مخزن منتقل می‌کند که در آن یک دکمه پلاس خواهید دید:

Tap the Plus button

این کار یک پنجره کوچک را باز می‌کند که در آن می‌توانید انتخاب کنید که آیا می‌خواهید یک پوشه برای فایل‌های خود درون آن مخزن ایجاد کنید یا فایل‌ها را از دستگاه خود یا حافظه خارجی (مانند یک فلش یا کارت SD) به آن اضافه کنید:

Add folders or files

آن‌جا می‌توانید تصمیم بگیرید که یک پوشه جدید ایجاد کنید:

Create a new folder

یا می توانید فایل‌ها را به یکی از پوشه‌های موجود وارد کنید.

«وارد کردن» مخزن به چه معناست؟

وارد کردن یک مخزن به این معناست که می‌خواهید یک مخزن که یک همتا با شما به اشتراک گذاشته استرا روی دستگاه خود دوباره ایجاد کنید.
شما با همان دکمه + شروع می‌کنید و سپس «وارد کردن» را انتخاب می‌کنید:

Select to import a repository

با ضربه زدن روی دکمه «وارد کردن مخزن» به این صفحه نمایش داده می‌شود:

Enter link or scan QR code

در اینجا دو گزینه دارید - می‌توانید یک کد QR که توسط همتای شما تولید شده است را اسکن کنید یا یک پیوندی (لینک) که همتای شما برایتان فرستاده است (از طریق ایمیل، هر اپ پیام‌رسان و غیره) را وارد کنید. [TODO: این جمله را تصحیح کنید] پیوند به این شکل است:

Shared repository link

پس از اینکه پیوندی (لینک) که از همتایان خود دریافت کرده‌اید را در قسمت مخصوص به آن کپی و چسبانده‌اید، یا پس از اینکه کد QR مخزنی که می‌خواهید وارد کنید را اسکن کرده‌اید، مخزن وارد شده روی صفحه شما نمایش داده می‌شود و پس از مدت کوتاهی تمام محتوای آن به دستگاه شما وارد می‌شود. حالا شما یک نسخه از مخزنی که همتای شما با شما به اشتراک گذاشته است، روی دستگاه خود دارید.

Import repository dialog box

Here you can make the same selections as when creating a repository. Tapping on the Import button will complete the process of importing a repository.

The imported repository will appear on your screen and after a short while all its content will be imported into your device.  In other words, the Ouisync repositories on your devices will sync their data with the Ouisync repositories on your peer’s device. This will happen automatically, without any further action performed by you.

Once the syncing is complete, you will see the green check icon next to the repository name. This means that you now have on your device the exact copy of the repository that your peer has shared with you.

Syncing of your repository is complete

Peer who shares repository decides what access mode (or permissions) to give to the peers who import it. To learn more, see section Sharing. Access mode is visible just above the repository name on the Import Repository dialog box.

Access mode granted: write
Can I delete my Ouisync repositories?

Yes. You can do that by going to repository settings screen and tapping on the Delete button.

Tap on Delete button.

When you delete a repository on your device, this deletion is not propagated to your peer’s devices – they will still have all their repositories.

If you delete a repository that you have not shared with any other device or peer, then your Ouisync data is deleted.

But if you delete a repository that you have shared with another device or peer, you can re-import it from them back into your primary device.

Example Usecase

A teacher creates a Ouisync repository, uploads the study material into it and shares it with their students in read only mode.

Then a small accident happens and the the teacher's repository gets deleted. The teacher now cannot share new study material with their students.

Students are able to share links with their teacher, but… only with read access. The teacher can import the repository and the data will sync with their students' repositories. The teacher, having received the read access token from their student, also has only read access. In this situation, nobody has a write access to the repository – everybody can read it, but nobody can edit it.

However, If that teacher generates a write token prior to deleting the repository, and stores it somewhere safely, then they are able to re-import the same repository using that token, even after they deleted it on their device. The data from their students' repositories will sync with the teacher’s new repository. That way the teacher’s repository will contain all the data from students’ repositories and they will also have the write access.

Secure Data Storage

چگونه می‌توانم از مخزن خود به عنوان یک پشتیبان (‌Backup) امن استفاده کنم؟

ایجاد پشتیبان‌های (Backups) امن

شما می‌توانید یک مخزن پشتیبان امن را روی یک دستگاه اضافی خود یا حتی روی دستگاه یک دوست ایجاد کنید. برای انجام این کار، ابتدا باید پیوند (لینک) نوشتنی (Write) برای مخزن که می‌خواهید به صورت کور ‌Blind ذخیره کنید، تولید کنید. لطفاً پیوند نوشتنی را در جایی امن نگه دارید، زیرا برای بازیابی داده‌ها از نسخه کور خود در آینده به آن نیاز خواهید داشت.

سپس شما یک پیوند کور (Blind) ایجاد می‌کنید و این مخزن کور را به دستگاه پشتیبان‌ وارد می‌کنید.

بازیابی اطلاعات از مخازن کور (Blind)

اگر به‌طور تصادفی یک مخزن را از دستگاه اصلی خود حذف کنید، چیزی که می‌توانید انجام دهید این است که به بخش «وارد کردن مخزن» بروید، لینک نوشتنی (Write) (که در جایی امن نگه داشته‌اید!*) را کپی و در قسمت مخصوص به آن چسبانده و کار تمام می‌شود. هنگامی که دستگاه اصلی شما با دستگاه پشتیبان‌ شما ارتباط برقرار کند، آن‌ها همگام می‌شوند - یعنی: مخزن اصلی به‌طور خودکار با مخزن پشتیبان شما همگام می‌شود و تمام فایل‌هایی را که مخزن دارد دریافت می‌کند.

«توجه»

اگر فایل‌هایی را به مخزن اصلی خود اضافه کنید، این افزودن به مخزن پشتیبان‌ شما نیز منتقل می‌شود (اگر دستگاه پشتیبان شما متصل/آنلاین باشد). این یعنی که مخزن پشتیبان شما به طور خودکار تمام به‌روزرسانی‌ها را از مخزن اصلی شما دریافت می‌کند. اما اگر هر فایلی را در مخزن اصلی خود حذف کنید، پس از آن حذف نیز در واقع اعمال می‌شود و شما نمی‌توانید آن فایل‌ها را بازیابی کنید. Ouisync در حال حاضر ابزاری برای همگام‌سازی است و ابزار پشتیبان‌گیری امن نیست. همگام‌سازی انتخابی و ایجاد نمونه‌هایی در طول زمان که به شما امکان بازگشت به نسخه قبلی مخزن خود را می‌دهد، برای توسعه در نسخه‌های آتی Ouisync در نظر گرفته شده است.

توجه: اگر پیوند (لینک) «نوشتنی» Write برای مخزن پشتیبان را از دست بدهید، نمی‌توانید داده‌ها را از آن نسخه کور ‌Blind بازیابی کنید.

Why is it called Secure Data Storage and not simply Data Backup?

Typically, if you want to back up your data, the backups would be created by some utility program, and they would be timestamped. Thus, if you needed to, you would be able to go back to the previous backed up version.

This is currently not the case with Ouisync Blind repositories. If your Blind repository is online at the same time as your original repositories, it will receive any updates that you make to your data. If you rename, move or delete files in your original repository, they are going to be automatically renamed, moved or deleted in your Blind repository as well.

Currently, Ouisync app doesn’t create timestamped backups that contain previous versions of data, so you cannot go back to the version of repository you had two weeks ago.

This feature is on our roadmap.

What are my Blind repositories useful for?

They may be useful when…

Your primary device is damaged, lost or stolen

In this case, using your Write token link (which you generated and saved in steps 2 and 3 above), you can get a new device, install the Ouisync app, and Import the repository in a normal way using that token link. Your Blind repository and your newly imported repository will sync, and you will have the exact replica of the data from that repository in your new device.

Ouisync repositories in your primary device are accidentally (or deliberately) deleted

You may have a need to temporarily remove the Ouisync repositories from your primary device. By following the steps above, you can securely store your data on a spare device, or your friend’s spare device, without anybody being able to access it, read it or edit it.

How can I retrieve the data from my Blind repositories?

To retrieve data from your Blind repositories, please perform these steps:

Step 1: Make sure that the device containing your Blind repositories is online.

Step 2: Locate the write token for this repository (which you created and stored in steps 2 and 3 above).

Step 3: Open the Ouisync app on your primary device, and tap the plus button to Import the repository in a normal way.

Step 4: Paste the retrieved write token link in the provided field and tap the Import button

Step 5: In a short while, the newly imported repository will receive all the data stored in the Blind repository. They will automatically sync with each other if they are connected either via internet or via a wi-fi or a local network.

From this point on, all the changes you make to the repository on your primary device will, once again, be synced with your Blind repository, as long as devices remain connected .

If you add files to your primary repository, that addition will be propagated to your Blind repository too (if your backup device is connected/online). That means that your Blind repository will automatically receive all updates from your primary repository. However, if you delete any files in your primary repository, then that deletion will be propagated too, and you won't be able to retrieve those files. Ouisync is currently primarily a synchronization tool and not a secure backup tool. The selective syncing, and creating snapshots in time that will allow you to go back to the previous version of your repository is planned for development in future Ouisync releases.

Notice: if you lose your 'Write' link for the backup repository, you won't be able to retrieve data from that Blind copy.

اشتراک‌گذاری

چگونه می‌توانم مخزن خود را با همتایان خودم (یا دستگاه‌های دیگر خود) به اشتراک بگذارم؟

شما می‌توانید این کار را با ضربه روی سه نقطه عمودی کنار نام مخزن انجام دهید، که باعث باز شدن صفحه تنظیمات برای آن مخزن می‌شود، و سپس روی نماد اشتراک‌گذاری ضربه بزنید:

Select to share a repository

This will open a small window on the bottom part of your screen.

Sharing options

Here you need to decide which permission (or access mode) to give to your peers and whether you want to share the repository using the token link or the QR code.

چگونه تصمیم بگیرم که کدام مجوزها را هنگام به‌اشتراک‌گذاری یک مخزن انتخاب کنم؟

مجوز «نوشتن»

اگر می‌خواهید همتایان شما قادر به افزودن فایل‌ها، حذف آن‌ها، تغییر نام یا انتقال آن‌ها درون مخزنی باشند که با آن‌ها به اشتراک گذاشته‌اید، پس باید مخزن خود را با مجوز «نوشتن» Write به اشتراک بگذارید.

Select Write permissions

یک مورد کاربردی به عنوان مثال برای این سطح از مجوزها: اشتراک‌گذاری عکس‌ها با دوستان و خانواده یا کار گروهی روی یک پروژه.

مجوز «خواندن»

اگر می‌خواهید همتایان شما فقط قادر به خواندن محتوای مخزن باشند، پس مجوز «خواندنی» (Read) را انتخاب کنید. این یعنی آن‌ها قادر به باز کردن فایل‌ها و خواندن آن‌ها خواهند بود، اما قادر به افزودن فایل‌های جدید به مخزن به اشتراک گذاشته شده شما نخواهند بود، و نه قادر به انتقال یا حذف هیچ فایلی از آن.

Select Read permissions

یک مورد کاربردی به عنوان مثال می‌تواند زمانی باشد که شما می‌خواهید اطلاعات مربوط به یک رویداد یا موارد خبری را به اشتراک بگذارید، یا شاید در مورد محصولات خاصی، یا شاید یک معلم هستید که می‌خواهید محتوایی را با دانش‌آموزان‌تان به اشتراک بگذارید، و غیره. در تمام این موارد، شما می‌خواهید گیرندگان قادر به خواندن محتوا باشند اما آن‌ها را تغییر ندهند.

مجوز «کور»

Select Blind permissions

این سطح از مجوزها می‌تواند در زمان ذخیره‌کردن امن مخزن خود به عنوان یک نسخه پشتیبان، مفید باشد. این یعنی فرد یا دستگاهی که مخزن خود را به عنوان «کور» با آن‌ها به اشتراک گذاشته‌اید، نمی‌تواند فایل‌ها را باز کند تا آن‌ها را بخواند، و نه هیچ تغییراتی را در آن‌ها ایجاد کند. به این ترتیب، به عنوان مثال می‌توانید داده‌های خود را به‌طور امن روی کامپیوتر یک دوست ذخیره کنید.

To share by Token Link or QR code?
Share Repository with a link or QR code

If the peer (or device) with whom you want to share a repository is nearby, you can generate the QR code for them to scan. After that, they need to tap on the Import button

Repository QR code

This action will import a copy of your repository onto your peer's device, including all the files and folders within it.

If your peer is not nearby, you can share your repositories by generating a link.

Share Repository with a link or QR code

The Copy link button will copy the generated link which you can paste in an email, text message, chat etc.

The Share link button will offer you a choice of apps you can use to send the link.

When they receive the link, your peers will need to go to the app home page, and then tap the plus button to start the Import repository process. They will need to copy and paste the link into the field provided and proceed with the repository import.

همتایان من می‌توانند پیوندهای (لینک‌های) توکن من را دوباره به اشتراک بگذارند؟

بله. آن‌ها می‌توانند پیوندهای (لینک‌های) توکن را با همان مجوزهایی که در پیوند (لینک) اصلی توکنی که از شما دریافت کرده‌اند، یا مجوزهای سطح پایین‌تر، تولید کنند.

این یعنی که اگر یک نفر پیوند (لینک) توکنی برای وارد کردن یک مخزن با مجوزهای «نوشتن» دریافت کرده است، قادر به تولید همان نوع پیوند (لینک) برای به‌اشتراک‌گذاری همان مخزن با دیگران است، یا همچنین می‌توانند پیوندها (لینک‌ها) را برای همان مخزن اما با مجوزهای سطح پایین‌تر (خواندن یا کور) تولید کنند.

اگر آن‌ها یک مخزن را فقط با مجوزهای «خواندن» وارد کرده‌اند، پس می‌توانند آن را با دیگران به عنوان «خواندن» یا «کور» به اشتراک بگذارند. اگر آن‌ها مخزن شما را به عنوان «کور» وارد کرده‌اند، فقط می‌توانند آن را به عنوان «کور» به اشتراک بگذارند.

مدیریت فایل‌ها

اگر من و همتایانم یک فایل مشابه را در Ouisync آپلود کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

اپلیکیشن Ouisync قادر به مدیریت دو سناریو مختلف است.

همتایانی که همزمان آنلاین هستند

اگر شما و یک یا چند همتای دیگر فایل مشابهی (برای مثال Billy.jpg) را به همان مخزن «Ouisync» بارگذاری کنید که قبلاً توسط همتای دیگر (آن‌جا) بارگذاری شده است، «Ouisync» این وضعیت را تشخیص می‌دهد و از شما می‌پرسد که آیا می‌خواهید هر دو فایل را نگه دارید یا یکی از آن‌ها را جایگزین کنید:

Synchronous edits file handling

اگر تصمیم بگیرید هر دو را نگه دارید، به نام فایل جدید (۱) اضافه می‌شود و شما هر دو فایل را در صفحه «Ouisync» خود خواهید دید. اگر تصمیم بگیرید که فایل موجود را جایگزین کنید، در این صورت فایل‌های جدید آن را بازنویسی می‌کنند و فایل قدیمی دیگر وجود نخواهد داشت.

همتایانی که در زمان بارگذاری فایل‌ها آفلاین هستند

If you and one or more peers upload the same file (for example Free_Test-Data_1MB.docx) when you are offline and therefore not able to sync files immediately, your files will sync when you are able to connect to your peers again. In case of two or more files bearing the same name, Ouisync will detect this situation and it will add random string at the end of the name of each file - to distinguish between them.  You can then view them and decide which one to keep, whether to rename them etc.

Asynchronous sync file handling
اگر فایل‌های موجود در مخزن خود را حذف کنم، چه اتفاقی می‌افتد؟

حذف فایل به تمام نسخ‌های کپی شده تکثیر می‌شود - که به این معناست که همان فایلی که شما حذف کرده‌اید، به‌طور خودکار در مخازن تمام همتایانی که با آن‌ها به اشتراک گذاشته‌اید نیز حذف خواهد شد.

به طور مشابه، اگر همتایان شما هر فایلی را در هریک از مخازن که از شما وارد کرده‌اند، حذف کنند، حذف فایل‌های آن‌ها نیز به دستگاه شما تکثیر می‌شود. این عملکرد دوطرفه کار می‌کند - یعنی: مخازنی که با مجوزهای نوشتن به اشتراک گذاشته شده‌اند با یکدیگر همگام می‌شوند، از جمله ویرایش فایل، افزودن یا حذف.

اگر نام فایل‌های موجود در مخزن خود را تغییر دهم، چه اتفاقی می افتد؟

اگر نام فایل‌ها را در مخزن خود تغییر دهید، نام فایل جدید به مخزن همه همتاهایی که مخزن خود را با آن‌ها به اشتراک گذاشته‌اید، تکثیر می‌شود.

آیا می‌توانم فایل‌های خود را از یک مخزن به مخزن دیگر منتقل کنم؟

خیر. در حال حاضر فقط می‌توانید فایل‌ها را از یک پوشه به پوشه دیگر در همان مخزن منتقل کنید. انتقال فایل‌ها از یک مخزن به مخزن دیگر برای نسخه‌های آتی Ouisync برنامه‌ریزی شده است.

امنیت و حریم خصوصی

آیا فایل‌های من روی سرور ذخیره می‌شوند؟ چرا؟

بله. آن‌ها در حالت انتقال و همچنین در حالت استراحت به طور کامل رمزنگاری شده، ذخیره می شوند و توسط سرور قابل خواندن نیستند.

هدف از ذخیره‌سازی روی سرور، تسهیل همگام‌سازی فایل‌ها در زمانی است که همتایان به‌طور همزمان آنلاین نیستند. اگر می خواهید یک مخزن را با یک همتا که در حال حاضر آنلاین نیست، به اشتراک بگذارید، داده‌های مخزن شما به صورت رمزنگاری شده در سرور ذخیره می شود و زمانی که همتای شما آنلاین شد و به سرور یا دستگاه شما متصل شد، فایل‌های ذخیره شده مخزن با فایل های موجود در مخزن همتای شما هم‌گام می شود.

If you want to share a repository with a peer who is not online at the moment, your repository data will be stored encrypted on the server and when your peer comes online and connects to the server (or to your device) the files from the stored repository will sync with the files in your peer's repository.

The server is zero-knowledge and it's purpose is to ensure reachability by temporarily storing data and providing it to those who posses the corresponding token link.

Is there a way to opt-out?

Yes.

Use Cache Server toggle

When creating or importing a repository, you can decide to use this option, or to opt out of it.

If you want to change your decision later on, you can do that in the repository Settings screen.

Repository Settings window
What happens when Use Cache Server is ON?

If this option is ON, your data is stored on the cache server for a short period of time. The stored data is fully encrypted in transport as well as at rest and is not readable by the server. 

Use Cache Server

When your peer comes online at the time when you are offline, they will connect to the server and the stored repository will sync with your peer's repository.

What happens when Use Cache Server is OFF?

When this toggle is off your data is not stored on cache servers. This means that you will be able to sync your repositories only with peers or devices that are online at the same time as you.

Do not Use Cache Server

If you initially decide to Use Cache Server your repositories are going to be temporarily stored on the Cache Server. If you then decide to opt out and not use this option any more, your previously stored repositories will be deleted from the server. You can opt in or out as many time as you want.

Why don’t I see the Cache Server toggle?

You will see this toggle only got repositories for which you have the write access. For repositories with read or blind access, this toggle is hidden.

If you initially decide to Use Cache Server your repositories are going to be temporarily stored on the Cache Server. If you then decide to opt out and not use this option any more, your previously stored repositories will be deleted from the server. You can opt in or out as many time as you want.

چگونه می‌توانم به سرور متصل شوم؟

این موضوع هنگامی که یک مخزن را با یک همتا به اشتراک می‌گذارید، به‌طور خودکار اتفاق می‌افتد - نیازی به انجام هیچ اقدام اضافی ندارید.

این سرور کجا قرار دارد و چه کسی آن را اداره (Run) می‌کند؟

سرورهای Ouisync از نظر فیزیکی در کانادا قرار دارند و توسط eQualitie مدیریت می‌شوند.

اپلیکیشن Ouisync از چه داده‌های خصوصی استفاده/ذخیره می‌کند؟

Ouisync از آدرس‌های آی‌پی دستگاه‌های شما استفاده می‌کند تا بتواند شما را با همتایان خود در شبکه همتا‌به‌همتا متصل کند. ما آن آدرس‌های آی‌پی را در هیچ کجای سیستم خود ذخیره نمی‌کنیم. ما هیچ داده دیگری از کاربر را نگه‌داری نمی‌کنیم.

چگونه می‌توانم مخازن خود را وقتی به‌طور فعال از آن‌ها استفاده نمی‌کنم، قفل کنم ؟

برای قفل کردن مخازن خود در زمانی که به‌طور فعال روی آن‌ها کار نمی‌کنید، روی دکمه «قفل» ضربه بزنید: جهت اقدام (درج اسکرین‌شات).

Do not Use Cache Server

برای باز کردن قفل آن‌ها، روی نام مخزن یا روی این دکمه ضربه بزنید: (عکس از صفحه را وارد کنید).

اگر مخزن شما با رمز عبور محافظت می‌شود، پس از درخواست رمز عبور، آن‌ را وارد کنید. در غیر این صورت، فقط روی دکمه باز کردن قفل ضربه بزنید و به کار روی مخزن خود ادامه دهید.

Passwords and Biometrics

آیا باید یک رمز عبور (یا روش‌ بیومتریک) برای محافظت از مخازن خود تنظیم کنم؟

هیچ الزامی برای محافظت از مخازن خود با استفاده از رمز عبور یا روش‌های بیومتریک وجود ندارد. تصمیم به انجام این کار بستگی به حساسیت داده‌هایی دارد که در مخازن Ouisync ذخیره می‌کنید و (نوع) استفاده معمولی از دستگاه‌هایتان. برای ذخیره و به اشتراک گذاشتن عکس‌های گربه‌ خود، شاید نیازی به رمز عبور نباشد. اما برای ذخیره داده‌های شخصی حساس‌تر، توصیه می‌کنیم رمزهای عبور (یا روش‌های بیومتریک) تنظیم شوند.

Whether you decide to do it depends on the sensitivity of data that you store in Ouisync repositories and habitual usage of your devices.

For storing and sharing photos of your cat, maybe a password is not necessary. But for storing more sensitive personal data, we recommend setting up the password (or biometrics) protection.

How can I add local password for a repository?

You can add local password to a respository at the time of creation or import by selecting the Use local password option.

Use local password

You can also do this later on by going to repository Security screen and selecting the same option.

Remember Password option

When local password is set up, you will be required to type it in every time you want to unlock your repository or when you want to enter the repository Security screen.

To avoid having to type it so many times, you can use the Remember password option. This option works in a way similar to the ‘remember password’ option on websites.

Remember password option

Activating this option means that you will not be required to enter the password when unlocking the repository, but you will still need to do it when you want to enter the Security screen.

Can I have different passwords for different repositories?

Yes

You could have a repository that you use for work purposes, and it can be protected by a password. On the same device, you could also have a repository that you share with friends or family, and you could protect that one with a different password.

Can I have different passwords for the same repository on different devices?

Yes. For example - you have a repository that you share between your Android phones and your Windows desktop. You can have one password for that repository on your Android phone, and a different password for the same repository on your Windows machine.

What happens if I lose my repository password?

We don’t store your passwords. If you lose them, there is no way of retrieving them and you may lose the access to your repositories.

Do I need to share the repository passwords with my peers?

No. The peer who is sharing a repository can protect their own replica by their own password, and the peer who is importing that repository can protect their own replica, on their device, with their own password.

How can I change a password for one repository?

This can be done in the Security screen of your repository. To get there, go into repository settings and then Security option.

In the fields provided you can type and retype the new password, then tap Update.

How can I delete a password for one repository?

Local password can be deleted in the repository Security screen, by moving the Use local password toggle to OFF position.

Don't use local password
چر آن را «رمز عبور محلی» می‌خوانند و نه صرفا «رمز عبور»؟

رمز عبور محلی رمز عبوری است که فقط برای دستگاه خودتان تنظیم می‌شود. نیازی به به‌اشتراک‌گذاری آن با همتایان‌ شما نیست. آن‌ها می‌توانند رمزهای عبور خود را برای محافظت از مخازن Ouisync به‌اشتراک‌ گذاشته‌شده روی دستگاه‌های خود تنظیم کنند.

Can I secure my repositories using Biometrics?

Yes. On Android devices that have Biometric protection set up, you can use it to secure your Ouisync repositories and to enter repository Security screen.

You can activate the biometrics protection at the time of creating or importing a repository. You can also do it later on by going to the Security screen and activating the Secure using biometrics option.

Secure using biometrics

At present, this option is not available for desktop devices.

Ouisync utilises only fingerprints – implementation of face recognition is on our roadmap.

Can I switch off the Biometric protection of the Security screen?

When Biometric protection is ON, you are required to scan your fingerprint every time you want to unlock a repository or enter into its Security screen.

If you switch the biometric protection OFF, you will still be required to scan your fingerprint when you want to enter the Security screen.

Biometric protection of the Security screen is deleted only when biometric protection is removed from devices, or when you decide to use the password protection instead.

سایر پرسش‌های متدوال

مزیت‌های استفاده از Ouisync نسبت به سرویس‌های گوگل (Google)، دراپ‌باکس (Dropbox)، یا سایر راه‌کارهای مشابه چیست؟

رایگان برای استفاده

برای اینکه بتوانید فایل‌ها را با استفاده از دراپ‌باکس (Dropbox) به اشتراک بگذارید، باید یک حساب کاربری دراپ‌باکس ایجاد کنید. این موضوع به نام، ایمیل و کارت اعتباری شما نیاز دارد. همچنین نیاز به پرداخت دارد.

اپلیکیشن Ouisync یک نرم‌افزار کاملا رایگان و با کد منبع باز (متن‌باز) است. برای به‌اشتراک‌گذاری فایل‌ها با استفاده از Ouisync، فقط باید اپلیکیشن را نصب کنید. فقط همین. هیچ پرداختی لازم نیست.

ناشناس بودن

اپلیکیشن Ouisync نیازی به ایجاد حساب‌های کاربری ندارد. با Ouisync، فقط اپلیکیشن را نصب و از آن استفاده کنید. همه کاربران کاملا ناشناس هستند.

Ouisync یک راه‌کار (ابزار) است که از سیستم همتا‌به‌همتا (P2P) استفاده می‌کند

این بدان معناست که استفاده موفقیت‌امیز از Ouisync به هیچ سرور مرکزی در هیچ کجا بستگی ندارد. Ouisync از شبکه‌های همتا‌به‌همتای غیرمتمرکز (P2P) استفاده می‌کند، که آن را به یک اپلیکیشن به‌اشتراک‌گذاری فایل به‌طور موثر تبدیل می‌کند، حتی در شرایطی که سرورهای ابزارهای مشهور به‌اشتراک‌گذاری فایل (مانند دراپ‌باکس (Dropbox) یاگوگل‌درایو(Google Drive) در دسترس نیستند.

چگونه می‌توانم فایل‌ها را با همتایان خود یا با سایر دستگاه‌های خودم بدون اینترنت همگام‌سازی کنم؟

در شرایطی که دسترسی محدود به اینترنت وجود دارد، باید مطمئن شوید که هنوز برخی از سایر راه‌ها برای اتصال به دستگاه‌های دیگر وجود دارد.

این می‌تواند یک سیگنال وای‌فای در دسترس همه دستگاه‌هایی باشد که می‌خواهند مخزن Ouisync را به اشتراک بگذارند، یا شبکه اینترانت، یک شبکه محلی یا فناوری‌های مشابه، باشد.

در حال حاضر مخزن را نمی‌توان از طریق بلوتوث به اشتراک گذاشت. این ویژگی برای نسخه‌های بعدی برنامه‌ریزی شده است.